3 februari 2005

Published on 3 February 2005 at 00:00

Weinig nieuwe vondsten de laatste tijd, met name door chronisch tijdgebrek. Er is echter wel nieuws te melden, want voor de Mega Record & CD Fair in Utrecht, 16 en 17 april aanstaande, ben ik gevraagd om een tentoonstelling in te richten over Pink Floyd in Nederland. De basis hiervoor wordt gevormd door de tentoonstelling tijdens de Pink Floyd Dag 2004, maar de faciliteiten maken het mogelijk om veel meer origineel materiaal te laten zien alsmede ook een aantal audiovisuele zaken. Meer nieuws hierover volgt.