17 juli 2006

Published on 17 July 2006 at 00:00

In het augustus nummer van Revolver verschijnt een omslagartikel van Robert Haagsma over Pink Floyd in Nederland. Het artikel is gebaseerd op mijn onderzoek. Robert Haagsma zal trouwens ook samenwerken voor het uiteindelijke boek dat in 2007, 40 jaar na het eerste concert, moet verschijnen. Meer hierover binnenkort.