30 augustus 2007

Published on 30 August 2007 at 00:00

We zijn weer bijna twee weken verder en morgen worden de laatste hoofdstukken ingeleverd. Vijftien hebben we er in totaal bij elkaar geharkt. Wat rest is een voorwoord en een proloog, maar dat is het toetje zullen we maar zeggen. Morgen gaan we ook voor het eerste tekst en beeld met elkaar proberen te verenigen. Benieuwd hoe dat gaat eerlijk gezegd. Uit de steeds maar groter wordende berg materiaal zijn uiteindelijk ruim over de honderd afbeeldingen geselecteerd. Dat is soms toch wel een vervelend klusje. Van bijvoorbeeld het concert van Paradiso, 23 mei 1968, hadden we uiteindelijk de keuze uit foto’s van drie fotografen, en dan valt er toch wat af. Wat ook veelal de eindstreep niet heeft gehaald zijn advertenties en aankondigingen. In het begin vaak nodig om bepaalde stukken van beeld te voorzien, maar in de latere jaren simpelweg niet meer van nut omdat er posters of flyers waren, of zelfs foto’s. In de laatste week zijn er overigens nog twee wel zeer welkome aanvullingen: een flyer van het concert in Weesp. Hiermee ook naast alle verhalen een tastbaar bewijs voor dit concert. Van even groot belang is de vondst van vier kleurenfoto’s. Min of meer vast staat dat ze in België genomen zijn, eind 1969, begin 1970. Gilmour met zijn mooie witte Strat, en voorzien van een baardje. Als je dan de lijst concerten in België rond die periode er op na slaat kom je automatisch uit op de concerten in Théâtre 140. Aannemelijke keuze, daar Gilmour ook in Nederland, een paar dagen eerder, een dergelijk voorkomen had. De foto’s zullen zoals het er nu uitziet de laatste toevoegingen zijn.